Den kan brukes til å legge ut transportoppdrag for kolli og gods. Velg mellom enkeltoppdrag eller, daglig, ukentlig eller månedlige oppdrag. Den kan dermed brukes til alt fra enkelte transportoppdrag for private til fast kjøring for bedrifter.

Transportører kan legge ut sin ledige kapasitet, uavhengig om den er på vei, sjø, luft eller jernbane. De kan skille mellom om de ønsker henvendelser fra bedrifter, private eller begge deler. Videre kan de også skille mellom om den ledige kapasiteten gjelder en enkelt tur, eller om den ledige kapasiteten er daglig, ukentlig eller månedlig. Transportører som legger ut ledig kapasitet, kan legge ut sin firmalogo.

Nettsiden formidler også lagerleie.

Via filtreringsvalgene kan man be om varsler på mail, både fra oppdrag og fra ledig kapasitet.