Hvordan transportkjøper og transportør gjør opp seg imellom, er opp til partene. Et forslag som er enkelt og greit er f.eks Vipps bedrift.