Opprett din bruker

Dersom du ønsker å kjøpe tilgang til oppdragene og legge ut ledig kapasitet, må du registrere organisasjonsnummer når du oppretter bruker.
Dersom brukerkonto kun skal benyttes til å legge ut oppdrag, er registrering av organisasjonsnummer valgfritt.

Koden er på vei!

Ikke fått noen kode? Vennligst kontroller telefonnummeret og prøv igjen

Det er ingen krav til antall bokstaver og tall i passordet.