Transportmarkedet.no

Personvernregler

Personvernregler Transportmarkedet.no AS

1. Samtykke til bruk av personlige data
For å benytte deg av denne siden må du samtykke i at Transportmarkedet.no AS lagrer og benytter visse personopplysninger (kontaktdata) som du selv registrerer på siden.
Se også punkt 4.

2. Behandlingsansvarlig
Transportmarkedet.no AS er behandlingsansvarlig og lagrer og behandler personopplysninger i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven. Når du som bruker lar oss formidle personopplysningene dine til andre, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene.

3. Formålet og det rettslige grunnlaget for lagring av dine personopplysninger
Personopplysningene lagres for at den enkelte registrerte bruker lett skal kunne logge seg inn på siden for å legge ut ledig kapasitet, transportoppdrag, skaffe seg tilgang til oppdragene eller finne tilbake igjen til egen historikk. E-mail og mobiltelefonnumre kan også bli brukt til utsending av nyhetsbrev og markedsføring av våre produkter. For å få tilgang til Transportmarkedet.no, må du samtykke til at vi benytter dine personopplysninger til overnevnte formål.
Transportmarkedet.no må videre lagre noen av personopplysningene for å kunne møte de lover og regler som vi er pålagt for å sikre sporbarhet i transaksjoner f.eks i regnskapsloven.

4. Følgende personopplysninger blir lagret / behandlet:
– Navn
– Telefonnummer
– E-mail adresse
– Adresse, postnummer og sted
– Firmanavn og organisasjonsnummer for de som skal kjøpe tilgang
– Betalingshistorikk for de som kjøper tilgang
– Hvilken teknologi du bruker, PC, nettbrett, mobil, nettleser, IP adresse og nettverksoperatør etc.
– Lokasjonsdeling, dersom du selv velger det.
– Meldinger som du sender via Transpormarkedet.no sin interne meldingstjeneste
– E-mailer og omtaler som du sender inn til Transportmarkedet.no

Transportmarkedet.no utleverer personopplysninger til Stripe.com, hvor behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale om betaling med debet-/kredittkort. Stripe.com er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av:

– Kundenavn
– E-postadresse
– Kundenummer
– Kortnummer (vises kun på maskert form for Transportmarkedet.no AS)
– Hvilket land kortet er utsted i
– Utløpsdato på kort
– Hvilket type kort det er
– Beløp som trekkes av kortet
– Betalingshistorikk

Data oppbevares i 5 år i henhold til Regnskapslovens krav til oppbevaringstid. Etter 5 år slettes data på forespørsel fra Transportmarkedet.no

Ved betaling med debet-/kredittkort lagres dine kortopplysninger hos Stripe, som er PCI DSS-sertifisert. Fullstendig kortinformasjon er ikke tilgjengelig overfor Transportmarkedet.no AS når du kjøper en tjeneste av oss med ditt kort. Vi lagrer ingen deler av kortnummeret i våre systemer – bare en referanse til transaksjonen i Stripe sine systemer for å kunne markere en faktura i regnskapssystemet som betalt.

5. Hvor hentes opplysningene i fra?
Nettsiden har en funksjon, der de med organisasjonsnummer kan velge å hente opp sine kontaktdata fra Brønnøysundregisteret. Alternativt kan kontaktdataene korrigeres eller legges inn manuelt. I tillegg vil data fra kortselskapene bli hentet ifm betaling ved kjøp av tilgang.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å gi fra seg opplysningene, men samtidig en forutsetning for å kunne benytte nettsiden.

7. Utleveres personopplysninger til tredjeparter?
Kontaktdata som du som oppdragsgiver / transportkjøper registrerer på nettsiden, vil bli delt med tredjepart som har betalt for å få tilgang til oppdragene som du har registrert. Personopplysninger som registreres av transportør som kjøper seg tilgang til siden, vil delt når transportøren selv velger å legge ut ledig kapasitet. I tillegg vil personopplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter etter hjemmel i lov. Dersom Transportmarkedet.no blir involvert i en fusjon, salg av aktiva, finansiert av andre, går konkurs eller blir kjøpt opp helt eller delvis, kan vi dele informasjonen med dette selskapet før og etter transaksjonen. Transportmarkedet.no benytter underleverandører for å drifte nettsiden. Transportmarkedet.no er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine i henhold til de formål vi har satt opp i punkt 3. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Vi tar vare på dine persondata, og øvrig informasjon som du selv har lagt inn så lenge din konto er aktiv. Utover dette er kun de nødvendige persondata lagret så lenge det er lovpålagt, som f.eks som følge av regnskapslovens hjemmel til å se økonomiske transaksjoner tilbake i tid. Du kan ellers kreve at dine øvrige personopplysninger blir slettet og dette vil bli gjennomført senest innen fem – 5 dager etter du har sendt oss en skriftlig henvendelse om det. Det kan gjøres via kontaktskjemaet på nettsiden eller på mail til: post@transportmarkedet.no Dersom du avslutter din bruker hos oss og ikke ber om at personopplysningene blir slettet, vil vi lagre de i maksimalt 6 måneder etter at du har avsluttet din bruker.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du kan til enhver tid logge deg inn for å se hvilke personopplysninger som er registrert på deg og eventuelt endre disse. Du kan også kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev). Dersom du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, kan du enkelt melde deg av det. Nyhetsbrevet kan du melde deg av gjennom å klikke på avmeldingslinken som kan finnes i nedre del av nyhetsbrev fra oss eller svare på mailen om en slik link ikke er inkludert. SMS kan du stoppe ved å sende STOPP til det nummeret som er angitt i SMS’en du får. Du kan også be om å få alle dine opplysninger slettet. Kontaktdetaljer til Transportmarkedet.no: Transportmarkedet.no AS, Lensmannsbakken 9, 1923 Sørum, Norge. E-post: post@transportmarkedet.no

Personvernrettighetene dine er forankret i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EU’s personvernsforordning (GDPR).

10. Hvordan sikres opplysningene?
Personvernopplysningene blir sikret iht personvernloven via en egen databehandleravtale som Transportmarkedet.no AS har med sin underleverandør CoreTrek AS. På hjemlet forespørsel vil vi kunne oppgi nødvendige detaljer fra denne databehandleravtalen.