Transportmarkedet.no

Våre betingelser

Betingelser for bruk av nettsiden Transportmarkedet.no

Generelt:
Betingelsene for bruk av nettsiden Transportmarkedet.no, skal sikre at du som bruker av tjenesten får en forutsigbar, trygg og god brukeropplevelse. Det legges til grunn at alle transportører som gjennomfører oppdrag via denne nettsiden følger norske lover og regler, herunder reglene om transportløyve når dette er pålagt.

1. Aksept av betingelsene.
Ved å bruke nettsiden Transportmarkedet.no aksepterer du de til enhver tid gjeldende betingelser. Disse er gjenstand for fortløpende utbedringer og du som bruker er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert. En del av betingelsene er at du plikter å sette deg inn i våre personvernregler som du finner her.

2. Legg ut oppdrag gratis.
Alle som har behov for transport av kolli og gods eller leie av lager kan legge ut oppdragene gratis på Transportmarkedet.no
For å gjøre dette må du opprette en brukerprofil med kontaktdata.

Det er kun behov for transport av kolli og gods eller leie av lager som kan legges ut under linken «Legg ut oppdrag gratis». Transportmarkedet.no forbeholder seg retten til å kontrollere innholdet i innlegget fra de som legger inn oppdrag.

Innlegg som kommuniserer andre tjenester eller budskap er ikke tillatt. Videre vil vi ikke akseptere meningsytringer eller informasjon som ikke har noe å gjøre med transportbehov eller leie av lager. Tekst som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet. Innlegg med henvisninger til konkurrenter av Transportmarkedet.no er ikke tillatt. Transportmarkedet.no forbeholder seg retten til å vurdere om evt innlagt lenke er av en karakter som tillates eller ikke. Transportmarkedet.no forbeholder seg retten til å slette innlagte oppdrag uten varsel dersom innholdet er upassende.

Du vil ha tilgang til alle tidligere oppdrag du har lagt ut. Disse vil være registrert på din bruker, slik at du kan gå inn i dette registeret og redigere og aktivere det enkelte oppdrag på nytt dersom du ønsker det. Det er du som har lagt ut oppdraget som har ansvar for å slette eller deaktivere det enkelte oppdrag når det er gjennomført. Transportmarkedet.no kan ikke garantere for at ditt transportbehov blir gjennomført, da markedet er regulert av tilbud og etterspørsel. Tilsvarende gjelder lagerleie. Det er opp til transportørene som har kjøpt tilgang om de ønsker å ta kontakt med deg som har lagt ut oppdrag. Alle detaljer og alt ansvarsforhold som partene (transportkjøper og transportør) blir enige om, skriftlig eller muntlig, rundt gjennomføring av transporten, eller lagerleie er helt og holdent partenes ansvar. Transportmarkedet.no fraskriver seg alt ansvar for alle detaljer rundt gjennomføringen av transport og lagerleie, herunder pris, oppgjør og den gjennomføring som partene måtte bli enige om.

Når du legger ut oppdrag på Transportmarkedet.no er du fullt og helt ansvarlig for alt innhold i oppdraget du legger ut. Du er også ansvarlig for at innlegget er i samsvar med våre betingelser og det norske lovverk forøvrig. Ved formidling av transportoppdrag eller leie av lager er Transportmarkedet.no ikke ansvarlig for innleggenes innhold, eller transaksjoner partene imellom. De forpliktelser Transportmarkedet har er forankret i e-handelslovens regler. Henvisning: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35.

Brukeren kan ikke holde Transportmarkedet.no ansvarlig for noen krav knyttet til gjennomføring av transportoppdragene eller leie av lager. Transportmarkedet.no kan ikke involvere seg i eventuelle konflikter som måtte oppstå mellom transportkjøper og transportør eller parter ifm leie av lager.

3. Kjøpe tilgang til å legge ut ledig kapasitet og se transportoppdrag med alle detaljer.
Transportører som ønsker å legge ut ledig kapasitet og / eller se oppdragene med adresse – og kontaktdetaljer, kan ved å registrere seg som bruker kjøpe tilgang til nettsiden. Dette gjør du ved å opprette en brukerprofil med kontaktdata. På denne nettsiden kan du betale med kortløsning. Kvittering blir tilsendt på E-post i tillegg til at du vil finne de igjen under «Min konto» når du logger inn. Oppgitte priser er pr bruker og eks moms. Dersom du isteden ønsker å få tilsendt faktura, kan du be om dette via mail til post@transportmarkedet.no
Når du har betalt for tilgang, kan du legge ut så mange innlegg med ledig kapasitet du vil. Alle vil se alle detaljer du legger ut i alle innlegg under linken «Se ledig kapasitet».

Transportører som kjøper tilgang er pliktige til å legge inn sitt organisasjonsnummer sammen med registrering av øvrige obligatoriske kontaktdata. Etter oppretting av bruker og betaling for ønsket periode vil du få tilgang til navn, E-mail adresser og telefonnumre til alle som har lagt ut sine transportoppdrag, eller behov for leie av lager. Det er du som har betalt for tilgang som må initiere kontakten med de som har lagt ut sitt behov for transport eller lager. De vil ikke kunne se dine kontaktdata på nettsiden.
Innlegg med ledig kapasitet som legges ut – inkludert alle detaljer, vil kunne sees av alle som er inne på nettsiden via linken «Se ledig kapasitet».

Transportmarkedet.no kan ikke garantere for at de som har kjøpt tilgang får transportoppdrag, eller vil kunne leie ut ledig lagerkapasitet da markedet er regulert av tilbud og etterspørsel. Alle detaljer og alt ansvarsforhold som partene (transportkjøper og transportør) blir enige om, skriftlig eller muntlig, rundt gjennomføring av transporten eller leie av lager, er helt og holdent partene ansvar.
Transportmarkedet.no fraskriver seg alt ansvar for detaljer rundt gjennomføringen av transporten eller leie av lager, herunder pris, oppgjør og den gjennomføring som partene måtte bli enige om. Brukeren kan ikke holde Transportmarkedet.no ansvarlig for noen krav knyttet til gjennomføring av transportoppdragene eller leie av lager. Transportmarkedet.no kan ikke involvere seg i eventuelle konflikter som måtte oppstå mellom transportkjøper og transportør eller parter ifm leie av lager.
Transportmarkedet.no forbeholder seg retten til å endre prisene fremover i tid uten varsel. Alle oppgitte priser er eks moms og det er ingen bindingstid.

4. Bruk av siden som avviker fra våre betingelser.
Som bruker av nettsiden, vil du kunne ekskluderes dersom du med forsett, eller ved gjentatte brudd bruker nettsiden på en måte som avviker tydelig fra våre betingelser. Det vil også kunne medføre at aktuell bruker med alle innlegg kan bli slettet. Betalt tilgang vil ikke bli refundert, dersom det skjer en ekskludering på slikt grunnlag.

5. Markedsføring av våre kunder.
Transportmarkedet.no kan etter avtale, markedsføre kunder i f.eks sosiale medier. Detaljene rundt dette blir alltid avtalt skriftlig med den enkelte kunde før gjennomføring.

6. Tap/kostnader i forbindelse med tekniske feil på nettsiden
Transportmarkedet.no er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte tap som brukeren måtte få som følge av tekniske feil eller andre mangler ved nettsiden, utover kostnaden for annonsen. Tapt tilgang på grunn av tekniske feil eller lignende, som vi er årsaken til og som hindrer transportøren fra å se transportoppdragene, vil etter forespørsel bli kompensert med en forlenget tilgang som minimum tilsvarer den perioden som problemene har vart.

7. Endring og utbedring av nettsiden:
Transportmarkedet.no forbeholder seg retten til å gjennomføre fortløpende endringer og utbedringer av nettsiden og dens innhold uten samtykke fra, og varsling til, noen av brukerne. Ved større endringer vil Transportmarkedet.no ta mål av seg å varsle om endringene så tidlig som mulig dog senest innen endringen skjer. Eventuelle endringer kan bli kommunisert via en link på vår forside. Konsekvensen av disse endringene kan medføre at innlegg kan få et annet utseende enn det hadde opprinnelig, men innholdet vil være det samme. Dersom en endring likevel skulle vise seg å påvirke innholdet i innleggene, er det den som har lagt ut transportbehovet som selv er ansvarlig for å oppdatere det.

8. Tilbakemeldinger
Du kan gi oss tilbakemeldinger via linken «Tilbakemeldinger» nederst på nettsiden, eller sende oss en mail til post@transportmarkedet.no

Vi oppfordrer deg til å være kortfattet, saklig og konkret, slik at vi lettest mulig kan treffe de tiltak vi anser som riktige for å forbedre vår tjeneste.